Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.

  • Hidrofor ve Genleşme Tankları
  • Temiz ve Pis Su Tesisatları
  • Arıtma Sistemleri
  • Su Tasfiye Sistemleri
  • Gri Su Sistemleri
  • Eşanjör Sistemleri